kolmapäev, 10. juuni 2009

Uus teatmik

Tallinna Puuetega Inimeste Kojal on valminud venekeelne infoteatmik 
"Abiks puudega inimesele 2009", mis on suunatud eeskätt puuetega 
inimestele ja nende lähedastele.

Teatmikusse on koondatud ülevaatlik info nii riiklikest kui ka Tallinna 
linna poolt pakutavatest puuetega inimestele suunatud teenustest ja 
toetustest. Lisaks leiab teavet Tallinna Puuetega Inimeste Koja ja tema 
22 liikmesorganisatsiooni kohta, mis aitab saavutada kontakti inimestel, 
kes soovivad liituda puuetega inimeste ühingutega.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja esinaine Tiiu Hermat: "Infomaterjal 
annab kompaktse ülevaate erinevatest teenustest ja toetustest, mida 
puudega inimestel on võimalik taotleda. Eeskätt püüame teatmiku abil 
suurendada nende puudega inimeste teadlikkust, kes ei oma ligipääsu 
internetis leiduvale infole ja seetõttu ei pruugi oma õigustest ja 
võimalustest piisavalt teadlik olla, kuna infot uute teenuste ja 
toetuste kohta tuleb pidevalt juurde."

Venekeelse trükise tiraazh on 1000 eksemplari.

Infoteatmikke jagatakse Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 
(Endla 59), Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondades ning 
Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7). 
Elektroonilisel kujul on materjal kättesaadav Tallinna Puuetega Inimeste 
Koja koduleheküljel: www.tallinnakoda.ee

Infomaterjali väljaandmist toetas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Tallinna Puuetega Inimeste Koja eesmärgiks on kaitsta ja esindada 
puuetega inimeste huve Tallinna tasandil. Koda on katusorganisatsiooniks 
22-le Tallinna puuetega inimeste ühingule. Tallinnas on kokku ligi 20 
000 puudega inimest, kellest 4700 kuulub Koja liikmesorganisatsioonidesse.


Lisainfo:

Tauno Asuja
tegevjuht
Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Telefon: 52 56 560
e-post: tauno@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Kommentaare ei ole: