esmaspäev, 29. juuni 2009

Pigistame aga rohkem!


Või kuidas see seaduseandjate loogika oligi? 1.juuli on ju kohe käes ja mitmed väga olulised seadusemuudatused hakkavad kehtima.

Muudatused tervisevaldkonnas:

Muutub haigus- ja hooldushüvitiste maksmise kord. Uus kord kehtib
haigus- ja hoolduslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009
või hiljem.

* haigushüvitist hakatakse kindlustatule maksma alates haigestumise 4.
päevast (praegu makstakse alates 2. päevast);
* haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani maksab haigushüvitist tööandja
70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust;
* alates haigestumise 9. päevast maksab haigushüvitist haigekassa.
Hüvitis on 70% töötaja eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust). (Kuni 1. juulini maksab hüvitist
haigekassa alates teisest päevast. Hüvitise suurus ühe haiguspäeva eest
on 80% eelmise aasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga
maksustatud tulust);
* raseduse ajal haigestumise või vigastumise puhul maksab haigushüvitist
haigekassa alates 2. päevast; hüvitis on 70%;
* alla 12-aastase lapse põetamisel makstakse kindlustatule
hooldushüvitist 80% eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud
kalendripäeva keskmisest tulust (senise 100% asemel). Hooldushüvitisi
maksab jätkuvalt vaid haigekassa.
Nojah, ega haige inimene ju süüa osta taha ja üüri ning kommunaalteenuseid ka ei maksa... Ilmselt hakatakse siis haigena rohkem tööl käima ja haiguslehti võtma alles siis, kui kiirabi vaja läheb...

Muudatused töövaldkonnas:

Jõustub töölepinguseadus. Uus seadus viib Eesti tööõiguse kooskõlla
eraõiguslike printsiipidega ning muudab õigusruumi selgemaks. Mitu seni
kehtinud seadust asenduvad ühe tervikliku õigusaktiga, võimaldades
tööandjal ja töötajal lihtsamalt aru saada, millised on nende õigused ja
kohustused. Kaotatud on tööõiguse formaalsed sätted ja vähendatud
halduskoormust.

Alates 1. juulist peavad renditööjõu vahendajad olema registreeritud
majandustegevuse registris. Vastasel juhul ei ole neil enam
tegutsemisõigust. Renditöö mõiste tuleb uuest töölepinguseadusest.
Sellega lepitakse kokku, et töötaja teeb tööd, alludes kolmanda isiku
(kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile. Registreerimise kohustus
tuleneb tööturuteenuste ja –toetuste seadusest.


Muudatused sotsiaalvaldkonnas:

Muutub matusetoetuse saajate ring. Riiklikku matusetoetust makstakse
ainult valla- või linnavalitsusele matuse korralduse kulude osaliseks
katmiseks. Valla- või linnavalitsus korraldab inimese matust juhul, kui
lahkunu on tundmatu või omasteta. Matusetoetust eraisikutele enam ei
maksta.
Aga kuna enamusel inimestel pole suuri sääste sukasääres kah, on soovitav enne mitte ära surra, kui majandusseis paraneb.. Eesti on esimene riik maailmas, kus inimesed saavutavad Metuusala eluea...

Muutub lapsevanemate õppelaenu kustutamine. Seni kustutas riik osaliselt
õppelaenu vanematel, kes kasvatasid kuni 5-aastast last. Lapsevanemad,
kes on vastava taotluse teinud enne 1. juulit 2009, kustutatakse laen
osaliselt. Peale 1. juulit esitatud õppelaenu kustutamise taotluse
esitamisel õppelaenu enam ei kustutata.
Seega - ei maksa lapsi hankida, kui kõrgharidust tahad...

7 kommentaari:

w ütles ...

Õppelaenu ja laste seos on see, et anna midagi inimestele ja nad loevad selle igaveseks issanda enda poolt antud õiguseks.
Maksku vanemahüvitisest (kuni seda on) kui kõike ja kohe ja korraga ja palju on vaja saada.
Või kuidas see tänapäeval ongi - enne neljakümnendat eluaastat ülikoolist tulema ei saa?

Anonüümne ütles ...

Täna just kuulsin, et alates esimesest juulist on ka suitsuandur igas kodus kohustuslik. Kuigi ma siiralt loodan, et see on ainult viltu läinud kuulujutt, nad ei saa ju hakata mulle ette kirjutama, kuidas ma oma kodus oma turvalisuse eest hoolitsen.

Rents

Herezia ütles ...

Mulle ei mahu see hinge, et FIEd on terve nädala haigusrahata. Haige inimene ei või ju ometi töd teha, et omale haigusraha maksmiseks raha teenida.

kukupai ütles ...

Muide, suitsuandur on kohustuslik jah ja sel teemal olen korduvalt mölisenud juba.
FIE-sid nöögitakse niigi igatepidi, üks nöök ees või taga...

Erik ütles ...

Kuulge, see FIEde kisa on küll krokodillipisarate nutmine. Ammu on teada, et oma sissetulekuid ausalt näitavaid FIEsid peaaegu ei olegi. Ikka osatakse nihverdada ja näidata kas minimaalset kasumit või lausa kahjumit. Samal ajal endal kallid autod õues, mis on ostetud peturahade eest.

FIEde sotsiaalmaks võiks olla määratud lausa keskmise palga pealt. See sorteeriks välja ka need ettevõtjad, kes tõesti kasumit teenivad. Kui ei suuda kasumit teenida, siis ei ole tegemist ettevõtjaga. FIEde hulk peaks olema nii väike kui võimalik.

Herezia ütles ...

Pole mingi uudis, et küllalt palju on tööandjaid, kes sunnivad töövõtja FIEks. Muidu lihtsalt tööd ei saa.
Ja siis pole tavaliselt juttugi hiidsuurtest tasudest. Muide, kui FIE teenib kuus 3000-4000 krooni, siis seda on nii vähe, et seda ei saa ja pole mõtetki peita. Maks läheb niikuinii miinimumi pealt.

kukupai ütles ...

@Erik - kas Sa pole mõelnud, miks FIE-d niimoodi nihverdama peavad? Just sellepärast, et nende kohta käivad seadused neid selleks sunnivad.