reede, 12. juuni 2009

Riik peab õla alla panema


Olen siin blogis mitmelgi korral kobisenud kurtide ja kiire abi teemadel ning märkinud, et see tuleks lahendada riigi tasemel, ametkonnad omal jõul selle probleemiga toime ei tule. Lõpuks on ka Tallinna invakomisjon samale arvamusele jõudnud, kaua aga lahenduse otsimine veel aeg võib võtta, ei tea keegi. 1.juuli, mil suitsuandur kohustuslikuks muutub, on vaid mõne nädala kaugusel!

Tallinna linnavalitsuse invakomisjoni korralisel koosolekul tõstatus 
põhiteemana kuulmispuuetega inimeste päästeabi korraldamise muutmine 
ning riikliku regulatsiooni vajadus.


Invakomisjoni tööd juhtiv abilinnapea Merike Martinson ütles, et 
politsei ja päästeameti esindajatega on mitmel korral arutatud 
probleeme, mis on seotud kuulmispuuetega inimestele kiireloomulise abi 
tagamisega. „Sõnumi teel edastatav abikutse on teel liiga kaua ning 
kitsale sihtrühmale turvalise süsteemi loomiseks on vajalik riiklik 
regulatsioon,“ ütles Martinson. „Invakomisjoni otsusega teeb Tallinna 
linnavalitsus vastava pöördumise majandus-ja kommunikatsiooni-, sise- 
ja sotsiaalministeeriumile juriidilise ja tehnilise korra 
väljatöötamiseks. Edastaja peab olema fikseeritav ja sõnum 
identifitseeritav ning teenus tasuta.“

Invakomisjoni koosoleku päevakorras oli ka tugiisikuteenus puudega 
lapsele tavalasteaias ja -koolis, Tallinna erivajadustega laste koolide 
tulevikuperspektiiv ning tugiisikuteenus psüühikahäiretega ja 
vaimupuudega inimestele Tallinnas praegu ja edaspidi.

Tallinna linnavalitsuse invakomisjon käib koos neli korda aastas ja 
sinna kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuameti, puuetega inimeste 
erinevate organisatsioonide ja linnaosavalitsuste esindajad.

Pildil on kuulmispuudega inimestele mõeldud alarmsüsteem, pildistatud möödunudaastasel invamessil, ning selle hind on esialgsetel andmetel 4000-5000 krooni, millest isikliku abivahendi kaardi olemasolul võidakse kompenseerida 50%.

Kommentaare ei ole: