neljapäev, 13. november 2008

Uus infokeskus


RIIKLIK PUUDEALASE TEABE JA ABIVAHENDITE KESKUS

Tallinn, Astangu 27

Puudealase teabe ja abivahendite keskuse eesmärgiks on edendada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja tööhõivet läbi nõustamise ja koolitamise.

Pakume järgmisi teenuseid:

Keskkonna kohandamise eksperthinnangu koostamine. Koostöös kliendiga kaardistame füüsilise keskkonna barjäärid, mis takistavad tööl või kodus edukat toimetulekut. Keskkonna takistuste minimeerimisel on märksõnadeks juurdepääs ja kasutatavus. Kohandustel lähtutakse ruumi tingimustest ning indiviidi võimest tegevustes osaleda. Nõustame vajalike seadmete valikul ja informeerime erinevatest toetustest ja viisidest nende soetamiseks.

Koolitused. Tutvustame universaalse disaini põhimõtteid ja nende rakendamise vajadusi ning võimalusi. Räägime puudega inimeste erivajadustest kodus ja tööl toimetulekuks, võimalustest ja viisidest, kuidas keskkonda sobivaks kujundada ja kust saada selleks infot ja abi.

Nõustamine abivahendi valikul. Koostöös kliendiga leiame inimese vajadustele ning nõudmistele vastava abivahendi, mis on ergonoomiliselt sobilik ning täidab funktsionaalset eesmärki. Pakume objektiivset informatsiooni abivahendimüüjate tootevaliku, maksumuse ja toetuste kohta. Nõustame abivahendi hankimise protsessis ning juhendame toote kasutamisel. Anname nõu ja soovitame kliendile talle kõige enam funktsionaalselt ja ergonoomiliselt sobivaid abivahendeid ning kust neid leida. Vajadusel aitame teda abivahendi hankimise protseduuris ning õpetame hiljem seda kasutama.

KONTAKT:

Kristo Priks – projektijuht kristo.priks@astangu.ee tel 659 4297, 50 57 105

Kaidi Rämman – kodu ja töökoha kohandamisalane nõustamine, koolitused kaidi.ramman@astangu.ee tel 659 4297, 52 97 584

Jürgen Mets – tegevusterapeut, abivahendite alane nõustamine, koolitused jyrgen.mets@astangu.ee tel 659 4297, 51 73 656

Aadress:Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

Astangu 27

13509 Tallinn

Kommentaare ei ole: