kolmapäev, 13. mai 2009

Head kavatsused


Põrgutee pidi olema heade kavatsustega sillutatud. Eks ta paraku nii ole, kuigi tahaks väga loota, et allpool pakutu ka tõeks saaks...

Tallinna linnavalitsus esitab linnavolikogule eelnõu, mille kohaselt tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek riigi 2009. aasta lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmiseks. Muutmise eesmärk on sätestada ravikindlustuse seadus ning töötervishoiu ja 
tööohutuse seadus redaktsioonis, mis tagaks puudega isikutele ja nende tööandjatele haigushüvitise maksmisel soodsama olukorra.

Tänavune riigi lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste seadus sätestab ka muudatused ravikindlustuse seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Tallinna linna abipaketist lähtuvalt pöördub Tallinna linn Vabariigi 
Valitsuse poole, et algatada töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja 
ravikindlustuse seaduse muutmine selliselt, et puudega isikul oleks 
haigestumise korral omavastutus 1–3 päeva ning alates 4. päevast maksaks 
haigushüvitist haigekassa.

Abilinnapea Merike Martinsoni sõnul on ettepaneku eesmärgiks tagada 
puudega inimestele vajalik sotsiaalne kaitse. „Meie ettepaneku kohaselt 
tuuakse ravikindlustuse seadusesse ning töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusesse erand ning puuetega inimestele ning puuetega inimeste 
tööandjatele luuakse soodsamad tingimused, võrreldes isikute ja 
tööandjatega, kelle töötamine ei nõua tööandjalt eritingimusi töökohtade 
kohandamisel. On oluline säilitada puuetega inimeste tööhõive, mis on 
Eesti keskmisest tööhõivest 3,5 korda madalam. Kui haiguspäevade 
hüvitamise on kasvõi osaliselt tööandjate kohustus, on suur tõenäosus, 
et puudega inimeste töökohad koondatakse esimestena ning puudega 
isikutel oleks suuri raskusi uue töökoha saamisel.“

Ravikindlustuse seaduses ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduses 
soodsamate tingimuste loomine haigushüvitiste maksmisel puudega 
isikutele võiks olla üheks puuetega inimeste tööhõivet säilitavaks ja 
suurendavaks täiendavaks meetmeks juba riigi poolt rakendatud meetmete 
reas nagu spetsiaalsed tööturumeetmed, töövõimetuspensioni saava töötaja 
eest sotsiaalmaksu osaline tasumine tööandja eest.


Kommentaaridest jooksis juba läbi ütlus, et jätke jama, ise te ju tahtsite võrdset kohtlemist. Samas - kui seda kava ellu ei viida, suureneb hoopis ebavõrdsus...

1 kommentaar:

Cranberry ütles ...

Ei kuulu KERA toetajate hulka, ent väga mõistlik ettepanek. Ei ole mõtet võrdse kohtlemise printsiipi tagaajades pilli lõhki lüüa.