neljapäev, 29. mai 2008

Vajalik teatmik


Informatsiooni liigub tänapäeva maailmas tohutult, ole ainult mees ja otsi välja. Ainult üks häda on - suur osa vajalikust infost on laiali pillatud eri kanalitesse, selle väljaõngitsemine ja süsteemi paigutamine on küllaltki aja- ja töömahukas.

Vähemalt üks osa tööd on nüüdseks ära tehtud ja täna esitleti Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses uut teatmikku "Abiks puudega inimesele". Sinna on koondatud kõik hetkel Tallinnas saadaolevad toetused ja teenused koos üksikasjaliku loeteluga, kellel millelegi õigus on, kuhu tuleb pöörduda ja millised dokumendid esitada. Samuti on koondatud info erinevate organisatsioonide ja teenuseosutajate kohta ning lisatud hulk kasulikke linke.

Teatmik on saadaval Tegevuskeskuses, linnaosavalitsustes ning suuremates tervishoiuasutustes. Digikujul pannakse varsti üles http://www.tallinnakoda.ee/

Huvi teatmiku vastu oli üllatavalt suur, nädalapäevad enne esitlust juba hakati helistama ja küsima, kust seda osta võiks. Eriti palju tunti huvi just venekeelse versiooni vastu. Ostma ei pea, jagatakse tasuta. Ja kui puudu tuleb, on võimalik juurde tellida.

Suure vaeva nägijad olid Külli Urb, Tiia Tiik ja Tauno Asuja.

Kommentaare ei ole: