esmaspäev, 17. märts 2008

Omavalitsusi ei huvita?Edastan üldiseks teadmiseks


Pressiteade 16.03.08


2007. aasta alguses Hasartmängumaksu nõukogu toetusel alustanud puuetega inimeste anonüümne nõuandetelefon Abilaegas jätkab sel aastal Tallinna Linna, Läänemaa Omavalitsuste Liidu ja MTÜ Jumalalaegas finantseerimisel. Kuigi enamus omavalitsusliitusid projekti käesoleval aastal toetamisvääriliseks ei pidanud, näitab statistika, et 14 töökuu jooksul abistasid nõustajad ühtekokku 300 puudega inimest üle Eesti, tõestades sellega, et teenuse järgi on pidev vajadus.


2007. aastal tabas Abilaegast ränk tagasilöök, sest septembris oma kodus suri kahekordse kõrgharidusega sotsiaaltöö magister Aleksander Vassenin. Temale asendaja leidmine oli pikaajaline protsess, sest valdkond on keeruline ja detailirohke. Kuni uue töötaja leidmiseni vastas telefonil MTÜ Jumalalaegas jurist. Nüüd on uus põhikohaga töötaja uuesti liinil vastamas ning kõnesid ootamas.Abilaekale esitatav teemadevalik on väga kirju. Kui esialgu planeeriti abistada ja nõustada eelkõige nägemispuudega inimesi, siis tegelikkuses oli neid kõigist helistajatest pooled. Palju pöördus Abilaeka poole liikumispuudega inimesi, aga ka reumahaigeid, psüühikahäiretega inimesi ja diabeetikuid.


Väga tuntav on puuetega inimeste ebakindlus ametnikega otsesuhtlemisel. Enne kui sotsiaalkindlustusameti infotelefonile või pensioniametisse helistada, soovitakse ikka oma vajadusele justkui kinnitust. Samas on palju inimesi eelkõige lahterdanud Abilaeka nn usaldusliiniks, kus olemas kuulav kõrv oma olmemurede kuulamiseks jpm.


Helistajate seas oli ka palju hooldajaid ja lähedasi, kes vajasid nõu oma hooldatavate igapäevaelu korraldamisel, puudeastmete taotlemisel ja rehabililatsiooniteenuste saamisel.


2008. aastaks finantseerigu leidmiseks saatis projekti korraldaja MTÜ Jumalalaegas taotlused kõigile omavalitsusliitudele paludes telefoni tööd toetada 1500-3000 krooniga aastas sõltuvalt piirkonnast. Taotletavad summad kalkuleeriti vastavalt antud maakonnast eelmisel aastal võetud kõnede arvule. Paraku ei toetanud projekti mitte keegi teine peale Tallinna Linna ja Läänemaa Omavalitsuste Liidu. Vastuskirjades sooviti edu, kuid leiti, et kaasfinantseeringut pakkuda ei suudeta. Kõige muljetavaldavam oli Valgamaa OL vastus, kus nenditi, et „OL eelarves ei ole ette nähtud vahendeid sponsorluseks”. Harjumaa OL aga ei vaevunud isegi taotlusele vastama. Projekti korraldajana leiab MTÜ Jumalalaegas, et antud juhtum on otsene näide, kuidas üle-Eestiliste sotsiaalprojekti jätkusuutlikkust on võimatu tagada. Kui kohalik omavalitsus ei leia 2000 krooni aastas, et aidata oma piirkonna puuetega inimestele teenust tagada, siis jääb arusaamatuks Omavalitsusliitude funktsioon.


Projekti eelarve 2008. aastal on 90000 krooni, millest Tallinn katab 50000 kr ja Läänemaa OL 2000 kr. Ülejäänud summa katab MTÜ Jumalalaegas omavahenditest.


Abilaegas on puuetega inimeste jaoks kui tugev õlg, millele toetamine annab jõudu edasi võidelda ja edasi minna.


Abilaegas nõuandetelefon 60 888 60 on avatud E,R kella 16-21 ja T-N kella 8-13.Helistajatele antakse praktilist nõu puude astmetega ja rehabilitatsiooniga seonduvast, puude iseärasustest, erinevate toetuste taotlemisest, abivahenditest, tööhõivest, hariduse omandamisest jpm. Lisaks antakse infot puuetega inimestega tegelevatest organisatsioonidest, rehabilitatsiooniasutustest jne. Pakutakse puudest tingitud psühholoogilist nõustamist, kuid loomulikult on olulisimaks just murede, ettepanekute, läbielamiste ja muu helistaja jaoks olulise ärakuulamine!Nõustamistelefonile vastavad oma ala spetsialistid, kes omavad praktilist kogemust puuetega inimestega seotud küsimustes.


Lisainfo: Janar Vaik, MTÜ Jumalalaegas juhatuse liige, tel 53 838 129

Kommentaare ei ole: