neljapäev, 9. aprill 2009

Vajad häirenuppu?

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub liikumispuudega inimesi ja nende 
lähedasi osalema 15. aprillil kell 16 häirenuputeenust tutvustaval 
infotunnil Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Häirenuputeenust tutvustavad Imbi Eesmets Tallinna Hoolekande Keskusest
ja Maarja Seppel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist.

Soovitav eelregistreerimine kuni 14. aprillini telefonil 6564048 või e-
posti aadressil: koda@tallinnakoda.ee


Alates 2007. aasta suvest pakub Tallinna linn häirenuputeenust
koduteenuseid saavatele isikutele. 2009. aasta jooksul soovib linn
laiendada teenusekasutajate ringi puuetega inimestele ning neile kodus
elavatele eakatele, kes tulenevalt oma tervislikust seisundist võivad
kukkuda, kuid ei ole linnaosade koduhoolduse kliendid.

Teenuse eesmärk: suurendada eakate ja puuetega inimeste turvatunnet läbi
mobiilse häirenupu kasutamise. Mobiilset häirenuppu kasutades on
kliendil võimalus saada otseühenduse Häirekeskusega ja kutsuda abi.
Teenuse kasutamine võimaldab abi kutsuda eelkõige olukordades, kus
inimene ei ole võimeline liikuma ja iseseisvalt oma eluruumi ust avama.

Teenuse osutamise eelduseks on lauatelefoni olemasolu kliendi kodus ja
teenuse osutajale juurdepääsu tagamine kliendi eluruumile.
Tasumine. Klient tasub häirenupuga abi kutsumise eest kohaliku kõne
hinna ja telefonioperaatori testkõnede kulu. Kõik seadmed antakse
kliendile tasuta kasutamiseks.

Abistamine. Kliendi lähedased korraldavad kliendi abistamise linna
ametiasutuste tööajal; Tallinna Hoolekande Keskus abistab klienti
töövälisel ajal.

Teenus pakub füüsilist abi, turvatunnet, psühholoogilist toetust ja tuge
koduhooldusele. Abi vajanud klientide väljakutsete peamisteks põhjusteks
on terviseprobleemid (kukkumised, südamerütmihäired, õhupuudus, nõrkus,
ajutine liikumisvõimetus). Vajadusel on kaasatud kiirabi, kes hindab
inimese tervislikku seisundit ja vajaduse korral viib inimese haiglasse.

Häirenuputeenus tagab kiire ja professionaalse abi, hoiab ära kliendi
kodu välisukse lõhkumise ja võib päästa abivajaja elu.


Tallinna Puuetega Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
e-post: koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee

Kommentaare ei ole: