esmaspäev, 6. aprill 2009

Arste pole vaja!


Haigekassa arvates on erivajadustega laste koolide õpilastel ülihea tervis.

EPL: Haigekassa juht Danilov tahab jätta erivajadusega lapsed kooliarstita

Haigekassa arvates piisab koolides, kus õpivad erivajadusega lapsed, vaid kooliõest. Riigikogus menetluses olev põ­hi­kooli ja gümnaasiumi seadus kaotab sügisest aasta­kümneid koolides olnud kooliarstide ame­tikoha. Kuigi haridus- ja teadusministeerium peab ka tulevikus vajalikuks kooliarsti nendes koolides, kus õpivad erivajadusega lapsed, ei taha arstidele palka maksev haigekassa sellest midagi kuulda. Nii ongi haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov korduvalt soovitanud nii sotsiaalministeeriumil kui ka haridus- ja teadusministeeriumil loobuda kooliarstiteenusest ka erivajadusega lapsi õpetavates koolides, kuna nende arstide ülevalpidamiseks kuluks haigekassal igal aastal vähemasti seitse miljonit krooni. Danilovi meelehärmiks pole valitsus tema ettepanekuid kuulda võtnud. Nii pöörduski Danilov eelmisel nädalal riigikogu kultuurikomisjoni poole.

Ravigu spetsialist

„Kool on ennekõike haridus­asutus ja seetõttu oleme seisukohal, et lapse ravi peab tagama tema haigusele vastav spetsialist või perearst ning seetõttu ei ole dubleerivat arstlikku tegevust hariduslike erivajadustega laste klasside õpilastele koolis vaja,” selgitas Danilov hiljuti riigikogu kultuurikomisjoni esimehele Peeter Kreitzbergile.

Tallinna linnas kooliarstiteenust koordineeriva SA Tallinna Koolitervishoid juhataja Kädi Lepa arvates on kahetsusväärne, et riik koolides kooliarstiteenuse osutamisest loobub. Kuid erivajadusega laste õpetamisega tegelevates koolides on Lepa arvates kooliarstiteenus hädavajalik. Üldjuhul käivad erivajadusega lastele mõeldud koolides lapsed Eestimaa eri paikadest. Kui laps on pärit näiteks Järvamaalt, siis on Lepa arvates väga keeruline lapse tervisliku olukorra halvenedes saata ta Järvamaal asuva perearsti juurde. Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete konsultandi Asso Ladva sõnul peavad ka tulevikus erivajadusega lastele koolides olema tagatud nende terviseprobleemidest või erivajadusest tingitud tugiteenused. Küll soovib haridusministeerium, et nendel erivajadusega lastel, kes elavad õpilaskodus ega saa vajaduse korral pöörduda oma kodukoha perearsti või eriarsti poole, säilib kooliarsti külastamise võimalus.

Kooliarst suudab kiiresti aidata

•• Puuetega inimeste koja hariduskomisjoni liige ja liikumispuudega laste tugiühingu esimehe Külli Urbi arvates on koolides, kus õpivad erivajadusega lapsed, kooliarst oluline, sest paljude haiguste puhul on kiire arsti­abi tähtis.

•• „Epilepsiaga ja neuroloogiliste haigustega lapsed vajavad kiiret abi ja kui kooliarst on koolis olemas, siis on abi saamine kiirem,” selgitas Urb.

•• Kuigi haigekassa viitab kooli­arste kaotades võimalusele, et lapsed peaksid pöörduma kooli­arsti asemel tulevikus perearsti poole, õpivad Urbi sõnul erivajadusega lapsed sageli koolides, mis on kodukohast üsna kaugel

•• „Kui aus olla, siis ega mulle isiklikult ei meeldi see idee, et kooliarstid erivajadustega lapsi õpetavates koolides ära kaotataks,” selgitas Urb.

See on juba klassika: kui vaja kuskilt kokku hoida, siis vaatame esmalt ikka kõige nõrgemate poole.

3 kommentaari:

thela ütles ...

Tule taevas appi, kui klassikuid tsiteerida...

Emmeliina ütles ...

ei saa aru kuhu ja kellele need haigekassarahad vajalikumad on.
taastusravi tõmmatakse ka kokku.

kukupai ütles ...

Aga ei tõmmata kokku haigekassa juhtide palku.