neljapäev, 23. aprill 2009

Piinlik lugu


Eile oli selline piinlik juhtum, milles mina ka end osaliselt süüdi tunnen, kuna oletasin, et asjaosalised saavad omavahel ise kontakteerutud ja ei kontrollinud üle.
Et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama veidi kaugemalt.
Aasta algusest muutusid viipekeele tõlketeenuse hinnad. Igati loomulik, need olidki häbiväärselt madalad ja ei garanteerinud tõlkidele normaalset äraelamist, hea kui miinimumpalganigi ulatusid. Tõlgi töö on siiski raske ja vastutusrikas ning eeldab lisaks teatavatele isikuomadustele ka väga tõsist koolitust.
Probleem aga on selles, et tänavuse aasta eelarved ning projektitaotlused kinnitati juba eelmisel aastal ning teadagi pole neis uute teenusehindadega arvestatud. See tõi kaasa ka selle, et näiteks Tallinna Linnavalitsuse poolt rahastatav tasuta tõlketeenuse maht langes kolinal - kui enne sai igaüks seda kasutada 36 tundi aastas, siis nüüd ainult 16. 
Toimus eile üks koolitus, väga huvitav ja vajalik. Üks koolitusele registreerinu oli aga kurt ning registreerumisel muidugi palus ka tõlgi kutsuda koolitajate poolt. Paraku polnud ka koolituse eelarvesse sellist summat planeeritud ja tõlk jäi tellimata.
Seekord lahenes lugu nii, et üks teine osaleja, kes ka kuigivõrd viipekeelt valdas, püüdis tõlkida niipalju kui suutis ning lisaks anti materjalid kirjalikult kaasa. Aga karta on, et tulemus jäi poolikuks.
Piinlikuks teeb olukorra see, et inimesele ei teatatud kohe, et tõlki pole. Ilmselt oli tegemist mitmekordse üksteisest möödarääkimise ja vääritimõistmisega ja siin oleksingi mina pidanud õigel ajal asja uurima. Lootsin teiste peale...
Kurtide Liit on kokku pannud ettepanekute paketi, kus ühe punktina on ka soov, et kui kuhugi kutsutakse kurte inimesi, hoolitseks kutsuja ka tõlgi tellimise eest. See puudutab ka politseid, kohut ja muid riigiasutusi. Inimene kasutab oma väheseid tunde, kui tema ise nende poole pöördub, mitte vastupidi. Igal juhul tasub alati tõlkekeskusega kontakti võtta ( viipekeeletolgid@gmail.com ), et lahendusi leida.
Käesolev aasta tuleb kuidagi üle elada ning järgmise aasta eelarvete ja projektide koostamisel uute hindadega arvestada.

Kommentaare ei ole: