neljapäev, 19. märts 2009

Diskrimineerimiseks EI OLE põhjust!

Paljud puuetega inimesed sattusid aasta algul koondamislainesse sel lihtsal põhjusel, et muutus sotsiaalmaksu arvestamise kord. Kui enne maksis ettevõte sotsiaalmaksu minimaalselt 2700.- pealt, siis nüüd tuleb seda teha miinimumpalgalt e. 4350.- pealt. Kuna paljud puuetega inimesed töötasid osaajaliselt ning lihtsalt ei teeninud miinimumpalka välja, leidsid ettevõtjad, et see on ülemäärane kulu ning ainsa väljapääsuna nähti nende inimeste koondamist. See aga on vale. Sotsiaalministeerium on andnud alljärgneva selgituse:
Puudega inimeste esindajad on sotsiaalministeeriumi tähelepanu juhtinud sellele, et keerulises majandusolukorras kaotavad tööandjad puudega inimeste töökohti, viidates sotsiaalmaksu maksmise aluseks olevale kõrgele kuumäärale. Selle aasta algusest tõusis sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 2700 kroonilt 4350 kroonini (so. võrdne kuupalga alammääraga). Paljud töövõime kaotusega inimesed töötavad aga osaajaga, kus teenitav tasu kuus võib jääda alla kuupalga alammäära ning seega peaks tööandja maksma sotsiaalmaksu kõrgemalt määralt kui teenitav tasu.
Sotsiaalministeerium tuletab meelde, et sotsiaalmaksu maksmisel kehtivad erijuhud. Näiteks maksab riik osa sotsiaalmaksu äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi: tööandja) töötaja eest, kes saab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetuspensioni.
Töövõimetuspensioni saamise õigus tekib alates 40% töövõime kaotuse tuvastamisest. Sealjuures ei maksa riik sotsiaalmaksu nende eest, kellele on määratud töövõimetus, kuid kellel pole piisavat staaži, et saada töövõimetuspensioni (ehk need on töötajad, kes saavad rahvapensioni).
Riik maksab eespool kirjeldatud töötajate eest sotsiaalmaksu 4350 krooni pealt, mis on sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär alates 2009.aastast.
Selleks, et riik tööandja eest sotsiaalmaksu maksaks, esitab tööandja asukohajärgsele pensioniametile igal kuul taotluse. Selles näidatakse töövõimetuspensioni saavate töötajate andmed:
* ees- ja perekonnanimi;
* isikukood;
* töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev;
* riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa.
Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule järgneva kuu 2.kuupäevaks. Vaata <https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12950381> siit sotsiaalmaksu maksmise korda erijuhtudel.
Lisainformatsioon:
Helmi Tampere
Tööturu osakonna peaspetsialist
+372 62 69 193
Seega: kui tööandja teeb kellelegi ettepaneku töölt lahkumiseks ainult seetõttu, et ta oma vähenenud töövõime tõttu pole suuteline miinimumpalka teenima, ei tohi sellega nõustuda.

3 kommentaari:

laborihiir@ ütles ...

Ma ei ole kursis, kuidas süsteem toimis varem, aga see kõlab ju tobedalt: Tööandja esitab igal kuul taotluse (mitte näiteks esildise või teatise). Tundub, nagu kerjaks puudega inimese tööandja riigilt igakuiselt raha.

kukupai ütles ...

Enne polnud vaja mingit paberit esitada. Sisuliselt see ongi taotlus ju, aga võiks olla teisiti vormistatud küll.

Emmeliina ütles ...

aitäh, ilmselt läheb vaja