reede, 25. september 2009

Hea mees, kes lubabki....


Üks hea inimene noppis välja erakondade valimislubadused puuetega inimestele. Lubadused on kenad, saame näha, kuidas nende pidamisega jääb....

Valimislubadused Tallinnas:

IRL:

Puuetega inimesed:

Paigaldame vaegkuuljatele helipeegeldusseadmed Linnateatrisse ja Vene Kultuurikeskusesse

Linn asub toetama juhtkoerte väljaõpet ja nende hilisemat ülalpidamist

Soovides, et puuetega inimesed ja eakad saaksid võimalikult kaua elada iseseisvalt ja

turvaliselt omaenda kodus, osutame senisest laiemalt häirenuputeenust

Suurendame invatranspordi mahtusid

Tagame võrdsed võimalused puudega inimestele, kes kandideerivad töökohtadele

linnasüsteemis. Kindlustame liikumis-, kuulmis- ja nägemispuudega tallinlastele

ehituslike takistusteta liikumise avalikes kohtades ja üldkasutatavates hoonetes (sh

korraldades invaauditeid nii projekteerimise kui ehitamise käigus)

Võimaldame liikumispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud elamispindu.

Reformierakond

Võimaldame raske puudega inimestel tasuta sõitu ühistranspordis;

Suurendame puuetega inimestele mõeldud tegevustoetuseid läbi vastavate mittetulundusühingute

On lapsevankri või ratastooliga mugavam liikuda, sest rajame kõnniteid uuendades ja ehitades sujuvad peale- ja mahasõidu kohad

Näitame eeskuju pakkudes tööd ka puuetega inimestele sobivates linnaametites

On bussid, trollid ja trammid puhtad ning ligipääsetavad ka puuetega inimestele

On kurtide ja pimedate keskustel linnapoolne rahaline tugi

Keskerakond

Kahekordistasime eakatele ja puuetega inimestele hinnatõusude kompensatsiooni (2005. a. – 500 kr, 2009. a. – 1000 krooni). 2010. aastal tõstame selle toetuse pensionäridele ja puuetega inimestele 1200 kroonile, 2014. aastaks aga 2000 kroonile.

Hoiame piletihinna taskukohasena kõikidele abivajajatele (36 rühma).

Rakendasime tööle Eestis ainulaadse häirenuputeenuse eakatele ja puuetega inimestele; laiendame seda teenust kõikidele abivajajatele

Tagame invatransporditeenuse tööl ja koolis käimiseks liikumispuudega inimestele.

Vaimse Tervise Keskuse juurdeehitusega laiendame psüühikahäiretega inimestele mõeldud toetatud elamise ja rehabilitatsiooni teenust.

Puuetega noorte keskuse JUKS koondame Kadaka tee 153 hoonesse ja laiendame kohapeal toetatud elamise võimalust.

Koos riigiga rajame Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskuse.

Sotsiaaldemokraadid:

Tagame puuetega inimeste juurdepääsu linna hoonetele.

Suurendame parkimiskohtade arvu linna sotsiaalobjektide juures.

Tagame abivajajatele hooldekodu koha.

Kommentaare ei ole: